Genkse Generositeit: Rotary’s Laptop Schenking Verlicht Studentenlast

vrijdag 26 januari 2024

Alexander Wolters

Altruïsme in Actie

In een hartverwarmende daad van altruïsme heeft Rotary Genk een cruciale behoefte van zestien studenten aan de Universiteit Hasselt verlicht. Deze studenten, geconfronteerd met financiële uitdagingen, hebben elk een laptop ontvangen, ter waarde van in totaal 15.000 euro. Deze genereuze gift is een lichtpuntje in een tijd waarin steeds meer studenten steun zoeken bij sociale diensten. De schenking, die past binnen het Fonds Welzijn voor Studenten van de Universiteit, is een tastbaar bewijs van de betrokkenheid van Rotary Genk bij de lokale gemeenschap.


Een Steunpilaar voor Studenten

De impact van deze actie is verreikend. Patrick Nijs, de voorzitter van Rotary Genk, benadrukt hun voldoening in het kunnen ondersteunen van studenten in nood. Deze schenking gaat verder dan alleen een materieel geschenk; het is een investering in de toekomst van jonge mensen. De toename van studenten die worstelen met financiële problemen, zoals benadrukt door studentenpsycholoog Philip Swerts, maakt dit initiatief des te belangrijker. De laptops stellen de studenten in staat om door te gaan met hun studies, ondanks financiële hindernissen.


Meer dan Technologie

Dit gebaar gaat over meer dan alleen het verschaffen van technologische middelen. Het is een blijk van vertrouwen en steun aan studenten die geconfronteerd worden met uitdagende omstandigheden. Een van de ontvangers, Ethan, een student industrieel ingenieur, deelt hoe deze gift niet alleen een noodzakelijk hulpmiddel is voor zijn studie, maar ook een enorme last van zijn schouders – en die van zijn ouders – neemt. Door deze laptops krijgen studenten zoals Ethan de kans om hun volledige potentieel te bereiken, ongehinderd door financiële beperkingen.  

De actie van Rotary Genk is een inspirerend voorbeeld van hoe gemeenschappen kunnen samenwerken om het leven van studenten te verbeteren. Het is een verhaal van hoop, vrijgevigheid en de kracht van gemeenschapsondersteuning, waarmee wordt benadrukt dat niemand er alleen voor staat. In een wereld waar elke bijdrage telt, toont Rotary Genk aan dat een kleine daad een grote impact kan hebben.